میس دانتل

تمامی مطالب این بلاگ اورجینال و نتیجه ی چلانده شدگی اینجانب در مسیر زندگی می باشد

میس دانتل

تمامی مطالب این بلاگ اورجینال و نتیجه ی چلانده شدگی اینجانب در مسیر زندگی می باشد

همیشه سعی کردم انسان درستی باشم ، چیزی که وقتی آدم صداش زدن نیش خیلی ها تا بناگوششون باز نشه ، برای من تفاوتی نداره دیپلمه باشم یا دکتر ، آدم ها رو اسکناس نمی بینمم ، اسکناس هایی که باید شمردشون و به اندازه ی رقمی که دارن دوسشون داشت.
هدف من انسان بودن ، بوده و هست ،توی زندگیم به هرچیزی برسم و هرچیزی رو که از دست بدم باز هم الهام هستم ، الهامی که روی دلش ، روی احساسش پا گذاشته و یک تلنگر به غرور بنی بشری نزده اما خیلی وقت ها خیلی ها نفهمیدن این دختری که خیلی خودش رو بی تفاوت نشون میده ، دختری که خودش رو به بی محلی زده اون آدمی نیست که نشون میده .

خدایآ نذار حسرت به زبون آوردن یک چیزهایی روی دل کسی بمونه ...